Investeringsselskap Aker Brygge

Et uavhengig investeringsselskap som aktivt forvalter egen formue.

De baserer sine investeringsstrategier på 12 velfunderte grunnsteiner for verdiskapning. Med et dedikert team på Aker Brygge forvalter de en stadig voksende portefølje.

Bilde kilde: raservice.no

– Nå er altså tiden kommet for en oppfriskning av uttrykksform og innhold på hjemmesiden, og valget falt på Oslo Webdesign. 

Raservice.no

RA Service AS

Rune Arnhoff

Mobiltilpasset

Tilpasset Google søk

RA Service valgte Oslo Webdesign som web leverandør
RA Service valgte Oslo Webdesign som web leverandør

Ny hjemmeside

RA Service AS fornyer seg på internett og valgte Oslo Webdesign til å designe den nye hjemmesiden. 

Vi takker for tilliten med å designe ny hjemmeside samt serviceavtalen og vi ser frem til et videre tett og godt samarbeide fremover.

Oslo Webdesign ASTakk for tilliten

- Vi takker for den tilliten det er å få lov til å være med å markedsføre bedriften med sitt budskap, varemerker og omdømme.

- Vi gleder oss til det videre samarbeidet med videreutviklingen av løsningene. Løsningen har en komplett serviceavtale integrert på hjemmesiden - nå er hjemmesiden også i gode hender her hos oss i Oslo Webdesign.

David Jensen - daglig leder