Picoprep – Ferring Legemidler

Forskningen rundt Picoprep

Picoprep – Tarmtømming før røntgenundersøkelse.

Picoprep er et reseptfritt tarm tømmings middel (endoskopi) til voksne > 18 år. Forskningen er utført av Ferring.com men markedsføres i Norge av Ferring Legemiddel AS.

Indikasjoner

Tarmtømming før røntgenundersøkelse eller endoskopi. Tarmtømming før kirurgi dersom det er klinisk nødvendig. Hjemmesiden gir en god forklaring på dette og generelt informasjon rundt forskningen og Picoprep.

Picoprep er et reseptfritt tarm tømmings middel

picoprep.no

Ferring Legemidler AS

Jan Nordby

Mobiltilpasset

Tilpasset Google søk

Oslo Webdesign ASTakk for tilliten

- Vi takker for den tilliten det er å få lov til å være med å markedsføre bedriften med sitt budskap, varemerker og omdømme.

- Vi gleder oss til det videre samarbeidet med videreutviklingen av løsningene. Løsningen har en komplett serviceavtale integrert på hjemmesiden - nå er hjemmesiden også i gode hender her hos oss i Oslo Webdesign.

David Jensen - daglig leder