Nettverket Ringsaker er et næringsnettverk med medlemmer fra en lang rekke spennende og drivende dyktige bedrifter.

Ett næringsnettverk

Nettverket Ringsaker – spennende og dyktige bedrifter.

Noen bedrifter er små, noen er mellom store og noen er større. Styret jobber målrettet med å tilby nyttig, variert og spennende innhold på sine samlinger, noe de mener å oppfylle for våre medlemmer.

De avholder 4-6 samlinger pr år og er alltid åpne for innspill.

Styret forteller

– Styret har besluttet å lage en egen og WEB-løsning for Nettverket. Denne kan alle snart se på www.nettverket-ringsaker.no.

– Vi har videre besluttet å fylle denne WEBen med et enkelt innhold og vi ønsker nå å markedsføres oss i større grad enn tidligere og tenker at så lenge vi driver lovlig, er det lite vi bør gjemme.

Bevisstgjøring hos yngre og voksne til å tenke, tro og tørre innen forretningsutvikling og innovasjon!
Bevisstgjøring hos yngre og voksne til å tenke, tro og tørre innen forretningsutvikling og innovasjon!

– Nå var altså ønsket kommet for en hjemmeside, og valget falt på Oslo Webdesign i samarbeide med Qross.no 

Nettverket-ringsaker.no

Nettverket i Ringsaker

Morten Haukaas

Mobiltilpasset

Tilpasset Google søk

Ny hjemmeside

Nettverket i Ringsaker trengte en ny hjemmeside og valgte Oslo Webdesign AS / Qross.no til å designe den nye hjemmesiden. 

Vi takker for tilliten med å designe ny hjemmeside samt serviceavtalen og vi ser frem til et videre tett og godt samarbeide fremover.

Trenger din bedrift ny hjemmeside?

Vi gjør alt for deg!

Oslo Webdesign utvikler din hjemmeside og ordner alt – om du ønsker det!

Oslo Webdesign ASTakk for tilliten

- Vi takker for den tilliten det er å få lov til å være med å markedsføre bedriften med sitt budskap, varemerker og omdømme.

- Vi gleder oss til det videre samarbeidet med videreutviklingen av løsningene. Løsningen har en komplett serviceavtale integrert på hjemmesiden - nå er hjemmesiden også i gode hender her hos oss i Oslo Webdesign.

David Jensen - daglig leder