IBD – Inflammatorisk tarmsykdom

IBD – Inflammatorisk tarmsykdom

Hjemmeside om kronisk inflammatorisk tarmsykdom.

Den hjemmesiden omhandler kronisk inflammatorisk tarmsykdom, ofte kalt IBD (Inflammatory Bowel Disease). De vanligste sykdommene i denne gruppen er ulcerøs kolitt (UC) og Crohns sykdom (CD).

IBD.as - Designet med et responsive webdesign
IBD.as - Designet med et responsive webdesign

Kunnskap

Jo bedre du kan ta kontroll over sykdommen, desto større muligheter har du for lange symptomfrie perioder. Å ta kontroll betyr bl.a. at du skaffer deg så mye kunnskap som mulig og at du tar aktiv del i din egen behandling. Målet med all behandling er at tarmen skal være frisk og at du ikke skal få alvorlige oppbluss.

Ny ePub

Oslo Webdesign har utviklet en ePub versjon av IBD-Håndboken – som også finnes i papir utgave – men her kan du laste ned den nye ePub utgaven.

ePub - IBD-Håndboken
ePub - IBD-Håndboken

Hjemmeside + ePub

Ferring Legemidler (Ibd.no) ønsket en ny hjemmeside og valgte Oslo Webdesign AS til å designe den nye hjemmesiden. Det er også blitt utviklet ulike ePub dokumentasjoner for Ferring Legemidler (IBD).

IBD – Inflammatorisk tarmsykdom
IBD – Inflammatorisk tarmsykdom
IBD - Inflammatorisk tarmsykdom

ibd.as

Ferring Legemidler AS

Jan Nordby

Mobiltilpasset

Tilpasset Google søk

Oslo Webdesign ASTakk for tilliten

- Vi takker for den tilliten det er å få lov til å være med å markedsføre bedriften med sitt budskap, varemerker og omdømme.

- Vi gleder oss til det videre samarbeidet med videreutviklingen av løsningene. Løsningen har en komplett serviceavtale integrert på hjemmesiden - nå er hjemmesiden også i gode hender her hos oss i Oslo Webdesign.

David Jensen - daglig leder