Lundbyvillaen – nytt leilighetsprosjekt

Din Eiendom 1 bygger smarte leiligheter i Br-dal / Ringsaker.

Morten Haukaas og Knut Ripsrud har kjøpt Lundbyvillaen i Brummundal for 8,1 millioner kroner for å satse på et nytt leilighetsprosjekt.

Morten Haukaas og Knut Ripsrud har kjøpt Lundbyvillaen for 8,1 millioner kroner for å satse på et nytt leilighetsprosjekt.
Morten Haukaas og Knut Ripsrud har kjøpt Lundbyvillaen for 8,1 millioner kroner for å satse på et nytt leilighetsprosjekt.

Bygger først – selger etterpå

Din Eiendom 1 bygger leiligheter for unge, eldre og enslige i Br-dal/Ringsaker.

Les artikkel hos Hamar Arbeiderblad.

– Nå var altså ønsket kommet for en bedre hjemmeside, og valget falt på Oslo Webdesign i samarbeide med Qross.no 

Dineiendom1.no

Din Eiendom 1 Utvikling AS

Morten Haukaas

Mobiltilpasset

Tilpasset Google søk

Din Eiendom 1 bygger smarte leiligheter i Br-dal / Ringsaker.
Din Eiendom 1 bygger smarte leiligheter i Br-dal / Ringsaker.

Ny hjemmeside

Din Eiendom 1 trengte en ny hjemmeside og valgte Oslo Webdesign AS / Qross.no til å designe den nye hjemmesiden. 

Vi takker for tilliten med å designe ny hjemmeside samt serviceavtalen og vi ser frem til et videre tett og godt samarbeide fremover.

Oslo Webdesign ASTakk for tilliten

- Vi takker for den tilliten det er å få lov til å være med å markedsføre bedriften med sitt budskap, varemerker og omdømme.

- Vi gleder oss til det videre samarbeidet med videreutviklingen av løsningene. Løsningen har en komplett serviceavtale integrert på hjemmesiden - nå er hjemmesiden også i gode hender her hos oss i Oslo Webdesign.

David Jensen - daglig leder